Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Door scholen/docenten/onderwijsprofessionals

UGO staat voor Utrecht Gelijke Onderwijskansen. We bieden, naast informatie over gelijke onderwijskansen, een gratis online lesprogramma voor scholen. Ons programma is bedoeld voor leerlingen, uit groep 6, 7 en 8 en uit de brugklas van de middelbare school, met een taalachterstand om (extra) te werken aan hun taalvaardigheden; heel belangrijk voor hun verdere schoolsucces! Met ons programma werken leerlingen aan begrijpend lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesplezier én aan academische (studie)vaardigheden. Wij geloven dat we hiermee een belangrijke bijdrage aan gelijke onderwijskansen leveren.

Ongelijke onderwijskansen hangen vaak samen met de situatie waarin kinderen opgroeien. Een taalarme thuissituatie, een lagere sociaal-economische status (SES) en/of een beperkt netwerk van ondersteuning, kunnen ervoor zorgen dat er een taalachterstand ontstaat. Om deze achterstand in (Nederlandse) taalvaardigheid te verminderen, is veel aandacht voor taal nodig. Met het UGO-lesprogramma kunnen scholen extra werken aan het vergroten van de taalvaardigheden van hun leerlingen.

Het UGO-programma is gericht op het vergroten van een aantal belangrijke taalvaardigheden zoals begrijpend lezen en het opbouwen van een grote woordenschat. Door onder andere veel verschillende teksten te lezen over een onderwerp en hierover passende vragen te beantwoorden, door in elke les tien nieuwe woorden te leren  en door met elkaar over het nieuws te praten en onderzoek te doen, werken leerlingen met UGO gericht aan deze vaardigheden.

tien

De lessen van het UGO-programma staan op het digitale platform LessonUp. UGO heeft daar een eigen kanaal. Wil je weten hoe onze lessen eruitzien? Vraag dan hier (link) vrijblijvend een toegangscode voor een ‘Inkijkje’ in ons programma.

Wij bieden het UGO-programma kosteloos aan voor scholen. Ook de LessonUp-account die nodig is om toegang te krijgen tot ons programma is gratis. Na het aanmaken van een LessonUp-account kunnen leerkrachten een klas aanmaken en daar leerlingen aan toevoegen. Leerlingen krijgen, eveneens kosteloos, eigen inloggegevens om deel te nemen aan de interactieve digitale UGO-lessen.

Met een gratis, unieke toegangscode die scholen bij ons kunnen aanvragen en een gratis LessonUp-account, krijg je als leerkracht/docent en/of onderwijsassistent toegang tot ons complete lesprogramma. Leerkrachten maken een klas (of groepje) aan en kunnen daar leerlingen aan toevoegen. Vervolgens kun je de UGO-les via je digibord in de klas geven en/of lessen voor de leerlingen klaarzetten. Leerlingen krijgen eigen inloggegevens om deel te nemen aan de interactieve digitale UGO-lessen. Via de leerkrachtaccount kun je volgen hoe je leerlingen de opdrachten maken. Wanneer ze een deel van de opdrachten zelfstandig maken, kunnen leerkrachten daarop via hun account feedback geven. Zo houd je de ontwikkeling van je leerlingen in de gaten!

Leerlingen doen in de UGO-lessen veel verschillende dingen:

  • Ze werken in thema’s: ieder lesblok van UGO bestaat uit 5 lessen waarin een thema vanuit verschillende kanten wordt bestudeerd. Per leerjaar zijn er momenteel vier verschillende thema’s beschikbaar.
  • Ze bekijken een introductiefilmpje bij het onderwerp van de les;
  • Ze leren per les 10 nieuwe woorden;
  • Ze lezen over de actualiteit op nieuwswebsites of in de (papieren) krant en praten daar samen over;
  • Ze lezen een prikkelende informatieve tekst over het onderwerp van de les en maken daar allerlei verschillende opdrachten bij om zo de inhoud van de tekst echt goed te gaan begrijpen;
  • Ze doen woordenschatspelletjes en –oefeningen om de nieuwe woorden goed te leren;
  • Ze doen zelf verder onderzoek naar vragen die ze hebben of onderwerpen waar ze nieuwsgierig naar geworden zijn na het lezen van de tekst;
  • Ze presenteren hun onderzoeksresultaten (tussendoor en/of aan het eind van een lesblok);
  • Ze maken kennis met verschillende boeken, boekgenres, auteurs etc. en beantwoorden allerlei vragen over hun eigen leesvoorkeuren;
  • Ze presenteren, debatteren, analyseren, werken samen en zelfstandig

Kortom: ons programma biedt veel afwisseling en uitdaging, legt de lat hoog en prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen.

Het UGO-programma is bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7, 8 en uit de brugklas van de middelbare school, die een taalachterstand hebben. Het gaat om leerlingen die goed zijn in rekenen, maar vooral moeite hebben met de taalonderdelen begrijpend lezen en woordenschat. Deze leerlingen hebben wel de potentie om daar beter in te worden, maar krijgen er niet altijd de kans voor. Met het UGO-programma kunnen ze op school extra werken aan hun taalvaardigheid om zo hun talent verder te ontwikkelen. Het programma kan ook ingezet worden voor leerlingen die meer uitdaging willen of het leuk vinden om zich in een bepaald thema te verdiepen.Een van de grote voordelen van het UGO-lesprogramma is dat je het op maat in kunt zetten op jouw school: voor individuele leerlingen, groepjes leerlingen of zelfs voor de hele klas! Leerlingen kunnen er bijvoorbeeld ook deels thuis aan werken en deels op school. We denken graag met je mee over de beste manier om het op jouw school, in jouw klas te gebruiken. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

De UGO-lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7, 8 en uit de brugklas van de middelbare school. Je kunt ervoor kiezen om leerlingen het programma van een leerjaar lager (of hoger) aan te bieden. Ook biedt LessonUp de mogelijkheid om in de les bepaalde opdrachten uit of juist aan te zetten zodat je ze kunt afstemmen op je leerlingen.

Wanneer je ons lesprogramma gaat gebruiken, heb je om te beginnen een (gratis) LessonUp-account nodig. Hier lees je hoe je je bij LessonUp registreert. Daarnaast heb je een code (een voucher) nodig om toegang te krijgen tot ons lesprogramma in LessonUp. Die code verzilver je vervolgens in je LessonUp-account om onze lessen te kunnen gaan gebruiken.

Geef je onze lessen in je klas, dan gebruik je je digibord. De leerlingen gebruiken een tablet of laptop (met internetverbinding) om deel te nemen aan je les. Met een mobiele telefoon lukt het eventueel ook.

Omdat het UGO-lesprogramma op maat in te zetten is, verschilt de tijd die je nodig hebt om dat goed te doen per situatie. Het maakt bijvoorbeeld uit of de leerlingen een deel van de les thuis maken (ter voorbereiding of verwerking) of dat je de les volledig op school geeft. Zet je het in voor een groepje leerlingen of voor de hele klas? Gemiddeld genomen heb je ongeveer 1,5 uur nodig voor een les (exclusief je voorbereiding). Al onze lessen zijn over de lesweek te verdelen.

We organiseren ca. twee keer per schooljaar in Utrecht een algemene training voor scholen/leerkrachten die willen kennismaken met ons programma. Daarnaast kunnen we op maat, bij jou op school, een training of workshop verzorgen. 

Heb je interesse in ons lesprogramma? Vraag dan om een indruk te krijgen vrijblijvend hier (link!) een toegangscode voor een ‘Inkijkje’ in onze lessen aan. Ben je na het zien van het ‘Inkijkje’ enthousiast geworden en wil je met ons lesprogramma aan de slag op jouw school? Vul dan het contactformulier in en geef daarin aan dat je ons programma wilt gaan inzetten.

Door ouders:

Wanneer uw kind minder goed is in begrijpend lezen, kunt u thuis natuurlijk met uw kind oefenen door bijvoorbeeld samen te lezen en met uw kind te praten over wat hij/zij leest. Ook kunt u het bespreken met de leerkracht of docent van uw kind. Die zou het UGO-programma op school kunnen inzetten om leerlingen extra te laten werken aan hun taalvaardigheden.

Het UGO-programma is alleen voor gebruik door scholen, leerkrachten, docenten en/of onderwijsassistenten. U kunt natuurlijk wel de leerkracht of docent van uw kind vertellen over ons programma en op school informeren naar de mogelijkheden om ons programma op school te gaan gebruiken. Maakt de school van uw kind al gebruik van ons programma en krijgt uw kind af en toe UGO-huiswerk mee? Kijk dan zeker thuis eens mee met uw kind!

Het UGO-programma is alleen voor gebruik door scholen, leerkrachten, docenten en/of onderwijsassistenten. Zij kunnen gratis van ons programma gebruik maken.

Als uw kind op school werkt met het UGO-programma, leest uw kind veel verschillende teksten, steeds over een bepaald thema. Uw kind oefent tekstbegrip door passende vragen bij de tekst te beantwoorden. Ook leert uw kind bij iedere tekst 10 belangrijke nieuwe woorden. Na het lezen van de tekst doet uw kind op de computer zelf verder onderzoek naar het onderwerp van de tekst en kan hij/zij die nieuwe informatie presenteren. In ieder les lezen de leerlingen ook een artikel uit het nieuws en gaan daarover met elkaar in gesprek. Zo weet uw kind niet alleen steeds meer over de actualiteit, maar leert hij/zij ook hierover een mening te geven met goede argumenten. Verder is er in elke les aandacht voor lezen, boeken of schrijvers. Hiermee werkt UGO aan het vergroten van het leesplezier van leerlingen. Op deze manier worden verschillende taalvaardigheden breed geoefend.

Zie voor meer informatie ook de vraag ‘Wat doen leerlingen in het UGO-programma?’.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.